Audyty Techniczne

  • Audyty kosztów utrzymania nieruchomości wraz z wyceną niezbędnych napraw.
  • Audyty zużycia energii elektrycznej oraz infrastruktury sieciowej.
  • Doradzamy przy projektach renowacji powierzchni magazynowo biurowych oraz realizujemy ich wykonawstwo.
  • Pomoc w przygotowaniu protokołów zdawczo-odbiorczych.