Centrum Logistyczne Mysłowice

16
Przygotowanie powierzchni magazynowo-biurowej dla najemcy Wojnarowscy Sp. z o.o Naszym zadaniem było zaprojektowanie nowej powierzchni biurowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie całości prac w ekstremalnie krótkim terminie.