Centra Logistyczne

?????????????????

  • Wykonawstwo oraz konserwacja posadzek przemysłowych (betonowych i epoksydowych)
  • Budowa obiektów (np. chłodni) oraz podział powierzchni magazynowych przy użyciu płyt warstwowych
  • Prace instalacyjne – podział mediów przy wyodrębnieniu powierzchni dla nowego Najemcy